Radislav Gandapas

Radislav Gandapas


Books

Харизма лідера

Kamasutra for the speaker. 10 chapters on how to speak in public

Комплект із двох книжок: «Харизма лідера» і «Камасутра для оратора»